Chippa DS Sekretesspolicy

Chippa DS Privacy

Chippa DS Sekretesspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss på Chippa DS. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicera och offentliggöra och använda sig av personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

  • Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de ändamål för vilka uppgifterna samlas in.
  • Chippa DS kommer att samla in och användning av personlig information endast med målet att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte inhämta medgivande från den berörda personen eller som krävs enligt lag.
  • Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla dessa ändamål.
  • Vi kommer att samla in personlig information på lagligt och korrekt sätt och, i förekommande fall, med vetskap eller samtycke av den berörda personen.
  • Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka det är som ska användas, och, i den utsträckning som krävs för dessa syften bör vara korrekt, fullständig och aktuella.
  • Chippa DS kommer att skydda personlig information genom rimlig säkerhet garantier mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
  • Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis för hantering av personuppgifter.

Chippa DS åtar oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att skyddet av personliga uppgifter skyddas och bevaras. Läs även våra Allmänna Villkor som gäller för Chippa DS webplats.

Leave a Comment